అందరికంటె మొనగాడు (Year-1985)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కంటికి కునుకే
  Singers :
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఏడురంగులున్న
  Singers :
  Music Director :
  Director :

  No Track Available