అడుగుజాడలు (Year-1966)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అంత కోపమైతే నేనెంత
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director :
 • 2
  మల్లెలు కురిసిన చల్లనివేళలో
  Singers : జానకి,ఘంటసాల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director :