అత్తలూ-కోడళ్ళు (Year-1970)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : పి.సి. రెడ్డి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అమ్మమ్మో అత్తమ్మో-ఇక్కడే
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి.సి. రెడ్డి
 • 2
  చుక్కల్లో చంద్రుడు ఒక్కడే
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి.సి. రెడ్డి