అహోబ్రహ్మ- ఓహో శిష్యా (Year-1997)

Music Director: శశి ప్రీతమ్

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  హైదరాబాదు ఇది హైదరాబాదు
  Singers : గంగాధర్
  Music Director : శశి ప్రీతమ్
  Director :

  No Track Available