ఆత్మబంధువు (Year-1962)

Music Director: కె.వి. మహదేవన్

Director : పి. రామకృష్ణ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  చదువురానివాడవని
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి. రామకృష్ణ
 • 2
  అనగనగా ఒక రాజు-I
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి. రామకృష్ణ
 • 3
  అనగనగా ఒక రాజు-II
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : కె.వి. మహదేవన్
  Director : పి. రామకృష్ణ