ఆశాదీపాలు (Year-1979)

Music Director:

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  పాటంటే పాట కాదు
  Singers : జానకి
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 2
  ఇల్లే కోవెల అయితే
  Singers : జానకి, బాలు, శైల
  Music Director :
  Director :

  No Track Available

 • 3
  ఒక్కసారి నవ్వు ఒక్క ముద్దు ఇవ్వు
  Singers : జానకి, రాజా
  Music Director :
  Director :

  No Track Available