కదలడు వదలడు (Year-1969)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఇక్కడవాడే అక్కడవాడే
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  కొమ్మా కొమ్మా
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  ఓ ముద్దులొలికే ముద్దబంతి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య
 • 4
  కట్కో కట్కో గళ్ళచీర
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : విఠలాచార్య