కర్ణ (Year-1964)

Music Director: ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్

Director : బి.ఆర్. పంతులు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  గాలికి కులమేదీ ఏదీ
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు
 • 2
  నీవూ నేనూ వలచితిమీ
  Singers : సుశీల,బాలమురళి
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు

  No Track Available

 • 3
  కన్నులందే కనబడినాడే
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు
 • 4
  భువిలో దేహమ్ము నిలువదు
  Singers : గోవిందరాజులు
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు
 • 5
  ఎన్. రాజ్యలక్ష్మి
  Singers : పోవమ్మా ఇకపోయిరా
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు
 • 6
  బంగారుమోము కళమారె
  Singers :
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు
 • 7
  ఎవ్వరికొరకే ఈ హృదిగీతి
  Singers :
  Music Director : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
  Director : బి.ఆర్. పంతులు

  No Track Available