కలవారి కోడలు (Year-1964)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఘంటసాల
  Singers : ఎందుకే ఎందుకే
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు
 • 2
  విరిసిన పూవును నేను
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు