కుంకుమ భరణి (Year-1968)

Music Director: ఆదినారాయణరావు

Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నయాజమానా గయాపురానా
  Singers : పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 2
  గులాబీపూల పెదవులు కోరి
  Singers : జానకి
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 3
  నా వయసే నా సొగసే
  Singers : జానకి
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 4
  పల్లెజీవితం పట్నజీవితం
  Singers : జానకి, కోరస్
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 5
  హాయ్ రే హాయ్ రే
  Singers : జానకి
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 6
  చుక్కల మహలున
  Singers : జానకి
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 7
  కొంటెగా చూశానంటే
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 8
  ఉషాస్వప్నం (నాటకం)
  Singers :
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available

 • 9
  పోతుటీగ దూరవలదు
  Singers : మూర్తి
  Music Director : ఆదినారాయణరావు
  Director : వేదాంతం రాఘవయ్య

  No Track Available