గృహలక్ష్మి (Year-1967)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : పి. రామకృష్ణ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కన్నులె నీకోసం కాచుకున్నవి
  Singers :
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : పి. రామకృష్ణ
 • 2
  వినవే ఓ ప్రియురాలా! వివరాలన్ని ఈ వేళా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
  Director : పి. రామకృష్ణ