జ్వాలాదీప రహస్యం (Year-1965)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : బి. విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  సుశీల
  Singers : ఎన్నడు చూడని అందాలు
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 2
  చాలునే చెలీ చాలునే
  Singers : సుశీల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 3
  రావోయీ....
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 4
  లేలే లేత వయసు గల చినదానా
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : బి. విఠలాచార్య
 • 5
  చుక్కలన్ని చూస్తున్నాయి
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : బి. విఠలాచార్య

  No Track Available