టక్కరిదొంగ- చక్కని చుక్క (Year-1969)

Music Director: సత్యం

Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  నడకలు చూస్తే మనసవుతుంది
  Singers : బాలు
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్
 • 2
  నువ్వూ నేనూ ఎవరూ ఇంకెవరూ లేరు
  Singers : సుశీల
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్
 • 3
  కిలాడి మామయ్య
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : సత్యం
  Director : కె.ఎస్.ఆర్. దాస్