డాక్టర్ ఆనంద్ (Year-1966)

Music Director: కె.వి. మహాదేవన్

Director : వి. మధుసూదనరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మదిలోని నా స్వామి
  Singers : సుశీల
  Music Director : కె.వి. మహాదేవన్
  Director : వి. మధుసూదనరావు
 • 2
  నీలాల కన్నులతో- చూసేవు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : కె.వి. మహాదేవన్
  Director : వి. మధుసూదనరావు