ధర్మపత్ని (Year-1969)

Music Director: ఎస్. రాజేశ్వరరావు

Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

  • 1
    కాకమ్మా చిలకమ్మా కథలే మాకొద్దు
    Singers : సుశీల, జయదేవ్
    Music Director : ఎస్. రాజేశ్వరరావు
    Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు