పరువు ప్రతిష్ఠ (Year-1963)

Music Director: Pendyala Nageshwara Rao

Director : మానాపురం అప్పారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  కనులుండి చూడలేను
  Singers : సుశీల
  Music Director : Pendyala Nageshwara Rao
  Director : మానాపురం అప్పారావు
 • 2
  ఆ మబ్బుతెరల
  Singers : సుశీల
  Music Director : Pendyala Nageshwara Rao
  Director : మానాపురం అప్పారావు