పాల మనసులు (Year-1968)

Music Director: సత్యం

Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఉదయ కిరణాలలోన – నా హృదయాన
  Singers : జానకి
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ

  No Track Available

 • 2
  ఇదే సమాధానం – ఇదే సమాధానం
  Singers : జానకి, పి.బి. శ్రీనివాస్
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ

  No Track Available

 • 3
  ఆపలేని తాపమాయె
  Singers : బాలు, ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ
 • 4
  పగిలిన అద్దంలో అగుపించినదేమిటి
  Singers : జానకి
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ
 • 5
  పాలవంక సీమలో – పసిడి చిలక కులికింది
  Singers : సుశీల, శ్రీనివాస్
  Music Director : సత్యం
  Director : ఎస్.ఎస్.ఆర్. శర్మ