పేదరాశి పెద్దమ్మ కథ (Year-1968)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director :

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  గులాబి బుగ్గలున్న
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director :
 • 2
  జలకాలలోన
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director :