బందిపోటు దొంగలు (Year-1968)

Music Director: పెండ్యాల

Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  విన్నాను లే ప్రియా కనుగొన్నానులే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు
 • 2
  ఉన్నాడూ ఒక చక్కని చిన్నోడూ
  Singers : సుశీల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : కె.ఎస్. ప్రకాశరావు