బాంధవ్యాలు (Year-1968)

Music Director: హనుమంతరావు

Director : ఎస్.వి. రంగారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తువ్వాయి తువ్వాయి – అవ్వాయి
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : హనుమంతరావు
  Director : ఎస్.వి. రంగారావు
 • 2
  అటుగంటల మోతలు గణగణ
  Singers :
  Music Director : హనుమంతరావు
  Director : ఎస్.వి. రంగారావు
 • 3
  మంచితనానికి ఫలితం? వంచన
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : హనుమంతరావు
  Director : ఎస్.వి. రంగారావు
 • 4
  ఎన్నెలనక ఎండలనక- కన్నుగీటే
  Singers : ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి బృందం
  Music Director : హనుమంతరావు
  Director : ఎస్.వి. రంగారావు