బాగ్దాద్ గజదొంగ (Year-1968)

Music Director: టి.వి. రాజు

Director : డి. యోగానంద్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఈ రోజు మా యువరాజు
  Singers : జిక్కి బృందం
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available

 • 2
  ఎవడురా దొంగ ఎవడురా
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available

 • 3
  రావే ఓ చినదానా అనురాగం
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available

 • 4
  ఘుల్ ఘుల్ ఘుల్ మువ్వల గలగలలూ
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available

 • 5
  హాయ్ అల్లా ఎలాగ – నేననుకోలేదు ఇలాగ
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available

 • 6
  సై సై సర్దార్ దిల్ దార్
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి.వి. రాజు
  Director : డి. యోగానంద్

  No Track Available