బ్రహ్మచారి (Year-1967)

Music Director: టి.వి. చలపతిరావు

Director : తాతినేని రామారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓ బ్రహ్మచారీ! నిన్ను కోరి
  Singers : సుశీల బృందం
  Music Director : టి.వి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు
 • 2
  బ్రహ్మచారులలో తలబంతివైన
  Singers :
  Music Director : టి.వి. చలపతిరావు
  Director : తాతినేని రామారావు