మురళీకృష్ణ (Year-1964)

Music Director: మాస్టర్ వేణు

Director : పి. పుల్లయ్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఊఁ అను ఊఁ ఊఁ అను
  Singers : సుశీల,ఘంటసాల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : పి. పుల్లయ్య
 • 2
  కనులు కనులు కలిసెను
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : మాస్టర్ వేణు
  Director : పి. పుల్లయ్య