రాముడు భీముడు (Year-1964)

Music Director: పెండ్యాల

Director : తాపీ చాణక్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  తెలిసిందిలే తెలిసిందిలే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : తాపీ చాణక్య
 • 2
  అదే అదే నాకు అంతు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : తాపీ చాణక్య
 • 3
  తళుకు తళుకుమని
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : పెండ్యాల
  Director : తాపీ చాణక్య