రైతుబిడ్డ (Year-1971)

Music Director: ఎస్. హనుమంతరావు

Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అ-అమ్మ-ఆ-ఆవు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. హనుమంతరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 2
  దిక్కులను చూసేవు
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : ఎస్. హనుమంతరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 3
  అ-అమ్మ-ఆ-ఆవు
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఎస్. హనుమంతరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 4
  మనిషిని నమ్మితే ఏముందిరా
  Singers :
  Music Director : ఎస్. హనుమంతరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు
 • 5
  హే-మహాప్రభో
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి, మాధవపెద్ది
  Music Director : ఎస్. హనుమంతరావు
  Director : బి.ఎ. సుబ్బారావు

  No Track Available