లక్ష్మీకటాక్షం (Year-1970)

Music Director: ఎస్.పి. కోదండపాణి

Director : విఠలాచార్య

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  అమ్మమ్మొమ్మొ తెలిసిందిలే
  Singers :
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : విఠలాచార్య
 • 2
  పొన్నచెట్టు మాటున పొద్దువాలిపోయింది
  Singers :
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : విఠలాచార్య
 • 3
  రావెన్నెల దొరా రా కన్నియనుచేర
  Singers :
  Music Director : ఎస్.పి. కోదండపాణి
  Director : విఠలాచార్య