వీలునామా (Year-1965)

Music Director: అశ్వత్థామ

Director : కె. హేమాంబరధర రావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  జమునారాణి
  Singers : ఎక్కడలేని చక్కని పిల్ల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు

  No Track Available

 • 2
  కనిపించని మనసులో వినిపించని
  Singers : సుశీల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు

  No Track Available

 • 3
  అలాగే నీవు నిలుచుంటే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : అశ్వత్థామ
  Director : కె. హేమాంబరధర రావు

  No Track Available