శకుంతల (Year-1966)

Music Director: ఘంటసాల

Director : కె. కామేశ్వరరావు

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  మదిలో మౌనముగా కదిలే మధురవీణ
  Singers : ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : కె. కామేశ్వరరావు
 • 2
  నీవూ నేనూ కలిసిననాడే
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : కె. కామేశ్వరరావు
 • 3
  సరసన నీవుంటే జాబిలినాకేల
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : ఘంటసాల
  Director : కె. కామేశ్వరరావు

  No Track Available