సర్పయాగం (Year-1991)

Music Director: విద్యాసాగర్

Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఎబిసిడి గుండెల్లో ఏదో
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : విద్యాసాగర్
  Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

  No Track Available

 • 2
  దిగుదిగు నాగ నెత్తిమీద డేగ
  Singers : చిత్ర
  Music Director : విద్యాసాగర్
  Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

  No Track Available

 • 3
  కుంకుమ పూబోణి కొంగు
  Singers : బాలు బృందం
  Music Director : విద్యాసాగర్
  Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

  No Track Available

 • 4
  సర్పయాగం
  Singers : బాలు, సుశీల
  Music Director : విద్యాసాగర్
  Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

  No Track Available

 • 5
  చుక్క చుక్క కన్నీటి చుక్క
  Singers : బాలు, చిత్ర
  Music Director : విద్యాసాగర్
  Director : పరుచూరి బ్రదర్స్

  No Track Available