సిసింద్రీ చిట్టిబాబు (Year-1971)

Music Director: టి. చలపతిరావు

Director : ఎ. సంజీవి

TRACKS / ARTISTS

 • 1
  ఓహో జాంబియా
  Singers : ఘంటసాల, ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available

 • 2
  అమ్మఅమ్మ ముల్లుగుచ్చుకున్నాది మావా
  Singers : ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available

 • 3
  వస్తావెళ్ళొస్తా....
  Singers : సుశీల, ఘంటసాల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available

 • 4
  చిట్టిబాబూ చిన్నారి బాబూ
  Singers : సుశీల
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available

 • 5
  ఏలేయాలా ఏలేయాలా
  Singers : ఘంటసాల బృందం
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available

 • 6
  బాలలారారండి భావిపౌరులారా
  Singers : జిక్కి బృందం
  Music Director : టి. చలపతిరావు
  Director : ఎ. సంజీవి

  No Track Available